The Greenery

Du bør sikre dig at bygningsreglementet overholdes: https://bygningsreglementet.dk samt at eventuelle lokalplaner følges.

Premium

Ved køb af et Premium Greenery, står The Greenery for selve monteringen af både fundamanet og drivhus. Som kunde skal du sørge for forberedelse samt efterfølgende færdiggørelse af belægning med videre.

Processen forløber således:

  1. Du beslutter, hvor det skal placeres samt forbereder arealet jvf følgende instruktion (link til PDF)
  2. The Greenery monterer fundament og drivhuset. Dette varer normalt 1-2 dage.
  3. Du sørger for gulvbelægning samt anden færdiggørelse af arealet.

Hvis drivhuset skal monteres på træterrasse eller lignende, er du ansvarlig for sikring af bæreevne af det givne underlag.

Trædrivhus - The Greenery - Forskellige trædrivhuse og priser
DIY

Ved køb af DIY Greenery, står du selv for fundering samt for montering af drivhuset. Fundering kan f.eks. ske ved støbt fundament, nedgravning af stolpesten eller ved skruefundament (se evt. www.groundplug.dk)

Du er selv ansvarlig for tilstrækkelig fundering.

Følgende link beskriver dimensioner på de forskellige størrelser Greeneries (link til PDF)

Kundens forberedelse af fundament

  1. Fundering kan ske ved støbning, nedgravning af stolpesten eller ved skruefundament
  2. Drivhusets bundrem skal ligge min 2 cm over terræn
  3. Der kan forankres til fundament ved gennemboring af bundrem